Privacy- & Cookiebeleid

Laatste wijziging op 3-5-2018

 1. Algemeen

Dit is het Privacy- en Cookiebeleid van de websites van Triple Living NV en de vennootschappen verbonden met Triple Living.

Triple Living, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen, België gekend in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0829.278.932  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.beleginhotel.be

Triple Living NV leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de ‘Wet van 11 december 1998’, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen transparant zijn over welke persoonsgegevens we van u verzamelen, waarom we die verzamelen en wat we ermee doen.

 1. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

Wij verzamelen, verwerken en slaan alle informatie op die u ingeeft op onze websites of aanlevert op elke manier dan ook.

Op de contact pagina of in het flyin formulier verzamelen we uw naam en gemeente, emailadres, telefoonnummer en je vraag.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld:

Wanneer u onze website bezoekt of van ons een nieuwsbrief ontvangt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies. Onder punt 8 gaan we verder in op deze Cookies.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.

In bepaalde gevallen ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens via onze commerciële partners. Onze commerciële partners garanderen hierbij dat zij de desbetreffende persoonsgegevens op een legitieme manier verworven hebben en dat zij toestemming hebben om deze te delen met ons.

 1. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

 1. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door het doorsturen van uw gegevens via de website of via e-mail, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden. Door het achterlaten van uw gegevens op onze website of via e-mail stemt u in met het ontvangen van reclame en/of nieuwsbrieven betreffende onze projecten.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 1. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Triple Living NV en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van Triple Living NV om u te informeren over haar activiteiten.

 1. Voor het technisch en functioneel management van onze website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van Triple Living NV om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt kunnen wij tevens statistieken op maken of enquêtes uit voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

 1. Verwerkingsmethode

Triple Living verwerkt uw gegevens op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast Triple Living kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor andere met Triple Living verbonden vennootschappen en bepaalde met de verwerking belaste personen (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door Triple Living aangestelde externe partijen.

 1. Duur van het bijhouden van de gegevens

Wij houden persoonsgegevens over u slechts bij zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of indien dit vereist is wegens een contract of toepasselijke wetgeving. U kan ten allen tijde verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens de verwijderen, overeenkomstig hetgeen bepaald is onder punt 5.

 1. Uitoefening van uw rechten

 Eens u ons uw persoonsgegevens heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, heeft u het recht om:

 • Een verzoek tot toegang en/of verbetering van de persoonsgegevens die wij van u hebben in te dienen.
 • Een verzoek tot verwijdering of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens in te dienen. Verwijdering of beperking is niet mogelijk indien dit nodig is voor de uitvoering van een contractuele verplichting waarbij u partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen.
 • Zich te verzetten tegen een verwerking met het oog op directe marketing. Verzet is niet mogelijk indien dit nodig is voor de uitvoering van een contractuele verplichting waarbij u partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen.
 • Een verzoek tot gegevensoverdracht in te dienen (dit betekent dat u verzoekt om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een machine leesbaar standaardformaat).
 • Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

U kan ons steeds contacteren om uw rechten uit te oefenen. Dit kan via e-mail aan info@triple-living.be of per gedagtekende en ondertekende brief naar het hoofdkantoor, Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen, België, steeds mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hechten veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en de beveiliging en confidentialiteit ervan. We voorzien technische en organisatorische maatregelen in zo een manier dat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren de bescherming van uw rechten.

In geen geval kan Triple Living NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Triple Living NV houdt eraan je te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Triple Living NV niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Triple Living NV. Triple Living NV is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Triple Living NV raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen in de Privacy & Cookie Policy.

 1. Cookies

8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@triple-living.be.

8.2. Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.beleginhotel.be)

Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functional cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. Jouw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze Cookie Policy aandachtig voor meer informatie. Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. 

8.5. Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details. 

8.6. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7. Welke cookies gebruiken wij op www.beleginhotel.be?   

Personal data Doel Cookie Retention period
FUNCTIONAL Cookie set by the cookie consent plugin to record that you accept the fact that the site uses cookies. CatAccCookies 30 dagen
NON-FUNCTIONAL Session cookie set by Facebook used for website performance reasons. sf_pixel_ratio 1 sessie
FUNCTIONAL Session cookie set by Facebook used for website performance reasons. spb_image_resizer_pixel_ratio 1 sessie
NON-FUNCTIONAL Cookie set by Facebook that tracks your Facebook user ID when you are logged in. c_user 90 dagen
NON-FUNCTIONAL Cookie set by Facebook that tracks statistical behaviour about your browser. datr 2 jaar
FUNCTIONAL Session cookie set by Facebook used for website performance reasons. m_pixel_ratio 1 session
FUNCTIONAL To be able as a user to like, share and connect with the Triple Living social media page. presence 1 sessie
FUNCTIONAL Identifies browser for login authentication purposes sb 2 jaren
FUNCTIONAL To be able as a user to like, share and connect with social media
 cookie zorgt voor het gebruik en toelaten van Google Maps NID 6 maanden
FUNCTIONAL WordPress plaatst deze cookie als je naar de login pagina navigeerd. Deze cookie kijkt na of je browser cookies toelaat of niet. wordpress_test_cookie 1 sessie

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

10. Aanvaarding

We kunnen dit privacybeleid op bepaalde tijdstippen wijzigen. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we kunnen geven op elke manier, inclusief maar niet gelimiteerd tot het posten van een hernieuwde versie van dit privacybeleid of andere kennisgeving op de website. We moedigen u aan om dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van veranderingen die een invloed kunnen hebben op u. Door uw voortgezet gebruik van de website geeft u steeds uw toestemming gebonden te zijn door deze Privacy & Cookie Policy en stemt u ermee in dat Triple Living NV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.