Alexanderpark Rotterdam, een prachtige toekomstvisie.

Op de plek waar zich momenteel een grotendeels leegstaand kantoorgebouw bevindt, plannen we weldra het prachtige Alexanderpark. Een uniek stadsvernieuwingsproject dat de Alexanderknoop en de wijk Oosterflank met het oog op de toekomst een nodige injectie aan kwaliteitsvolle woningen biedt. Met een duidelijke klemtoon op duurzaamheid, kwaliteit en leefbaarheid en een onmiskenbare mix van stadsfuncties willen we de hele buurt aan de Semiramistuin een nieuw elan geven.

,,

Alexanderpark Rotterdam moet de katalysator worden van een hernieuwde, bruisende buurt waar het fijn is om te wonen, leven én werken.

Levendige en gezellige buurt

Alexanderpark wil niet enkel een oplossing bieden voor een mogelijk tekort aan kwaliteitsvolle woningen in de toekomst. Het wil tegelijkertijd de buurt ook nog gezelliger, groener en meer leefbaar maken. In de onderste lagen van het gebouw moet ruimte zijn voor een maatschappelijke inrichting. Het gezondheidscentrum, dat zich nu in het gebouw bevindt, moet daar bijvoorbeeld een plek in krijgen. En aan de kant van de Semiramistuin moet een gezellige brasserie (mét terras) de verbinding leggen met het ietwat verborgen, maar springlevende park. De totale inrichting van de plint en de ruimte om het gebouw heen zal in participatie met de omgeving verder vorm krijgen.

Unieke daktuin als verbindend element

Bovenop de openbare plint heeft Alexanderpark een immense bewonersdaktuin. Een uitnodigende plek waar bewoners van de verschillende wooneenheden elkaar tegenkomen en ontmoeten. De daktuin is ingericht met speel- en zitplekken, mooie plantenvelden en een rondgaand pad. Aan de daktuin grenzen ook vier collectieve binnenruimten. Die kunnen ingevuld worden als collectieve huiskamer, gameroom, professionele keuken of filmruimte.

Gezonde mix van woningen

In Rotterdam is er een grote behoefte aan betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen. Met circa 350 woningen - maisonnettes, studio's en 2-, 3- en 4-kamerappartementen - wil Alexanderpark daar verandering in brengen.

Rotterdammers die in de stad willen blijven wonen, moeten de kans krijgen om een kwaliteitsvolle woning te vinden. De helft van de woningen in Alexanderpark wordt daarom gerealiseerd als 'middeldure huurwoning', bedoeld voor starters en young professionals, en senioren die doorstromen vanuit de omliggende wijk. Zo willen we een gezonde mix creëren die aansluit bij de woonbehoefte in de stad en die tegelijkertijd een aanvulling is op het bestaande woningbestand in de wijk.

Open interactie met de omgeving

Door de verschillende functies in het gebouw en het open karakter van de plint, met grote entrees en veel glas, staat het gebouw ook echt in verbinding met de omgeving. Er moet een levendige interactie ontstaan tussen het gebouw en haar omgeving en daarom zal het gebouw aan alle zijden open en toegankelijk zijn. De hoofdentrees naar het woongebouw bevinden zich op de hoeken en aan de kant van het Akkabapad komen een aantal grondgebonden woningen met voordeur aan de straat.

Architecturale harmonie

Alexanderpark wordt ontworpen door het gerenommeerde KCAP Architecten. Hun ontwerp richt zich niet enkel op de Hoofdweg, maar ook op de aangrenzende woonbuurt en het Semiramispark. De hoogtes van het nieuwe woongebouw zijn in harmonie met de hoogtes van de gebouwen in de directe omgeving. Zo komt de hoogte van de vierlaagse benedenverdieping overeen met de gebouwen aan het Akkabapad. De hoogtes van de kubussen komen overeen met de kantoorgebouwen en de galerijflat aan de Hoofdweg. De torens van het gebouw accentueren het kruispunt en adresseren het park.

De vorm van de torens zorgt voor een kenmerkend silhouet, dat wordt uitgevoerd in hoogwaardige materialen met bijzondere aandacht voor de tastbaarheid van de architectuur op de onderste verdiepingen. Bewoners en gebruikers van het gebouw kunnen overigens parkeren in het hart van de plint. De parkeerplekken zijn daardoor niet zichtbaar vanaf de straat.

Blijf op de hoogte!

Wil je ons project op de voet volgen? Zorg ervoor dat je niets mist en schrijf je snel in op onze nieuwsbrief. Via deze weg delen we alle verslagen van de bewonersbijeenkomsten en vatten we de uiteindelijke behandeling in de gemeenteraad samen.